Scouting Hannie Schaft Bestuur


De Scouting Hannie Schaft groep te Almere heeft een groepsbestuur. Zij heeft het doel het Scoutingspel van de groep volgens de ideeën van Lord Baden-Powell te bevorderen. Dit om een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens. Hierbij ontvangt het groepsbestuur ondersteuning van de beheerstichting. De beheerstichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging door de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen.


Het Groepsbestuur is verantwoodelijk voor het functioneren van de vereniging. Het groepsbestuur richt zich met namen op de speltakken, de leden en de leiding.


Arjen

Groepsvoorzitter

Na jaren zorgeloos toevertrouwen van mijn kinderen aan onze toppers van kaderleden heb ik met de zomer ‘23 besloten om mijn energie en kennis ten dienste te stellen aan de Scouting HSG als groepsvoorzitter. Mijn gehele jeugd ben ik lid geweest van een waterscoutinggroep in Heel en het scoutingvirus is na al die jaren nog steeds aanwezig! Door mijn ruime werkervaring in bestuurlijke omgevingen denk ik een aardige bijdrage te kunnen leveren aan de uitdagingen waar een vrijwilligersbestuur mee geconfronteerd wordt. Dit alles met slechts één doel: het kunnen faciliteren van een prettig scoutingspel voor onze jeugd- en kaderleden.
Laura

Secretaris

Mijn naam is Laura en ik ben inmiddels sinds 2010 actief bij Scouting Hannie Schaft. De meeste tijd als leiding bij de Istari en eerder ook al als secretaris en Explorer begeleiding. Ik ben getrouwd met praktijkbegeleider Bart en wij hebben samen twee dochters, waarvan de oudste bij de Bevers zit. In het dagelijks leven ben ik planner bij het audiologisch centrum van Kentalis.

Scouting zit bij ons diep in het gezin ingeworteld en de vereniging gaat ons dan ook aan het hart. Een plek waar alle kinderen welkom zijn en zichzelf kunnen zijn, onder (bege)leiding van enthousiaste vrijwilligers!


Liselotte

Penningmeester

Ik ben Liselotte Lakeman, sinds 1999 ben ik al lid van de Hannie Schaft groep Almere. Begonnen als bever en nooit meer weg gegaan. Mijn bestuursfunctie voer ik sinds 2015 uit. Ik ben begonnen als algemeen lid, in 2020 ben ik over gegaan naar financieel beheer. In 2022 heb ik de functie van penningmeester gekregen. Dit doe ik naast mijn baan als administratief medewerker bij SLTN. Zo ben ik de hele week met cijfers bezig en dit vind ik erg leuk!


Herman

Algemeen Lid

Herman is mijn naam en sinds eind 2020 ben ik algemeen bestuurslid bij de Hannie Schaftgroep. In tegenstelling tot mijn collega bestuursleden heb ik geen lange historie bij de Scouting. Behalve dan dat ik in mijn jeugd het zeilen heb mogen leren bij een scouting zeiltraining. Maar het enthousiasme en plezier van mijn kinderen en de leiding werkt aanstekelijk. Zeker tijdens de Coronapandemie was de leiding zeer wendbaar en creatief met allerlei (online) activiteiten. Dit heeft mij doen besluiten toe te treden tot het bestuur van deze vereniging. Ik hoop als bestuurslid een steentje bij te kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leden en een betere wereld (te beginnen in Almere).


Irma

Groepsbegeleider

Hallo allemaal Ik zal me even voorstellen... Mijn naam is Irma en loop alweer heel wat jaartjes rond op de scouting groep Hannie Schaft. Dit doe ik nog met heel veel plezier. Ik ben ooit begonnen als kookstaf bij de welpen en daarna als leiding van de Bevergroep. Daarna doorgestoomd als teamleider van de Bevers en geëindigd als Groepsbegeleider bij de Hannie Schaft, wat ik nog steeds met veel plezier doe. Ik kom wel uit een scouting familie, vroeger nog Padvinderij... Mijn overgrootmoeder en oma zaten in Overijssel bij de Padvinderij als bestuur en kookstaf Later nadat mijn moeder alle speltakken had doorlopen werd ze Akela bij de welpen.... Dus je ziet... scouting zit in mijn genen ....en dit heb ik ook overgedragen naar de volgende generatie toe, mijn zoon. Ik zeg ..scouting is a way of living and i love it


Wouter

Groepsbegeleider

Mijn naam is Wouter en ik ben sinds 2021 Groepsbegeleider en bestuurslid. Van jongs af aan ben ik al betrokken bij Scouting. In Amsterdam zat ik vanaf mijn 11e bij de zeeverkenners en daarna ben ik lange tijd leiding, en speltak teamleider geweest. In die jaren heb ik mij ook beziggehouden met zaken rondom de admiraliteit en kwalificaties rondom zeil en motorboot kwalificaties. In het dagelijks leven werk ik als zelfstandig trainer/ coach/ interim manager op het gebied van (team) coaching, met jongeren en hou ik mij bezig met talentontwikkeling en HR in organisaties. Sinds mijn zoontje in 2020 bij de Bevers van de Hannie Schaft Groep is gekomen ben ik meer betrokken geraakt en na enige tijd door het bestuur gevraagd of ik Groepsbeleider wilde worden. Daarin komen mijn Scouting ervaring en mijn werkervaring mooi samen en zo hoop ik bij te dragen aan het reilen en zeilen van de Hannie Schaft Groep.
Het stichtingsbestuur is behulpzaam bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging door de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen. Onderhouden en verwerven van materialen alsmede het beheer van het clubgebouw zijn taken die toekomen aan het stichtingsbestuur.

Het Stichtingsbestuur en de hierbij horende vrijwilligers team bestaat met name uit vrijwilligers die ook een andere functie binnen de vereniging hebben of die in het verleden als vrijwilliger binnen de vereniging gewerkt hebben.Cecilia

VoorzitterCees

SecretarisBart

PenningmeesterChantal

Algemeen lid


Florian

Algemeen lid


Thijs

Algemeen lid


Dylan

Algemeen lid


Thomas

Algemeen lid