Scouting Hannie Schaft Bestuur


Het bestuur van de Scouting Hannie Schaft groep Almere is opgedeeld in een Stichtingsbestuur en een groepsbestuur. Welke gezamelijk verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van onze scouting groep.


Het Groepsbestuur is verantwoodelijk voor het functioneren van de vereniging. Het groepsbestuur richt zich met namen op de speltakken, de leden en de leiding.


Thijs Perik

Voorzitter

tekst


Laura Jetten

Secretaris

tekst


Marloes Bulters

Penningmeester

tekst


Ruben Coerse

Groepsbegeleider


Irma van der Lichte

Groepsbegeleider


Liselotte Lakeman

Algmeen lid


Maartje Windt

Algemeen lid
Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud en verzorgen van al het materiaal wat de scouting groep gebruikt en voor het onderhoud van het clubgebouw en hier om heen gelegen terrein.

Het Stichtingsbestuur en de hierbij horende vrijwilligers team bestaat met name uit vrijwilligers die ook een andere functie binnen de vereniging hebben of die in het verleden als vrijwilliger binnen de vereniging gewerkt hebben.Cecilia de Jong

Voorzitter

Tekst


Functie Vacant

Secretaris

tekst


Bart de Geus

Penningmeester

Tekst


Rob Uijterwaal

Algemeen lid


Robin Scheick

Algemeen lid


Chris Rijf

Algemeen lid


Martin van der Hoorn

Algemeen lid


Florian van Donkelaar

Algemeen lid